top of page

Kur'an Külliyatı

Kur'an Külliyatı, "Evrensel Kur'an" çalışmalarında Hülya Kavuzlu'nun sure açılımlarında anlattıklarının  öğrencileri tarafından yazıya dökülmek üzere tüm Dünya gezegeni sakinlerine, Kur'an hakikatini ulaştırmak, Allah'ın uluhiyetini anlatarak farklı dinlerin olmadığını, gerçek sistemin barış ve sevgi olan İslamiyet'in olduğunu, dil, inanç, ırk ayrımı olmaksızın hepimizin bir olduğunu bildirmek üzere Hülya Kavuzlu tarafından yazılmıştır. 

Kur'an Külliyatı iki eserden oluşmaktadır. Külliyatın ilk eseri Alak suresini anlatan, Alak "Rabb'in Molekülü" isimli eserdir. İkinci eser Kadir suresini anlatan, Kadir "Kesretten Çıkış" isimli eserdir. 

alak.jpeg

KUR'AN KÜLLİYATI-1

ALAK

"Rabb'in Molekülü"

KUR'AN KÜLLİYATI-2

KADİR

"Kesretten Çıkış"

QUR'AN CORPUS-1

ALAQ

"Rabb's Molecule"

bottom of page