top of page

KUR'AN KÜLLİYATI-1
Alak "Rabb'in Molekülü"

Kendini OKUmak ister misin?

alak 2.jpeg

"Alak suresi,

tekrar ilk yaratıldığımız

o en mükemmel hale

geri dönüşümüzü sağlamaktadır."

ALAK

Rabb'in Molekülü Syf.135

"Sen neyi ikra edeceksin?"

ALAK

Rabb'in Molekülü Syf.48

"Beyin tüm yaşamın vukuu bulduğu olay meydanıdır."

ALAK

Rabb'in Molekülü Syf.152

"Alak,

et kemik olacak âdemin oluşumundan hemen önceki safhadır ve Rabb'in tüm bilgisinin bulunduğu

ilk DNA moleküdür."

ALAK

Rabb'in Molekülü Syf.48

bottom of page